Polityka prywatności

Regulamin PDFPOLITYKA PRYWATNOŚCI FUN PARK SP. Z O.O.
1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13, Puławy 24-100, Poland, NIP 716-278-59-34,REGON 060604671,KRS 0000353604
2. Administrator zapewnia korzystającemu z Serwisu www.magiczneogrody.com następujące formy kontaktu:
– telefon: +48 503 983 135
– e-mail: kontakt@magiczneogrody.com
– pisemnie na adres: Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13, Puławy 24-100.
3. Dane osobowe korzystającego są zaszyfrowane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższej staranności.
4. Dane osobowe korzystającego z serwisu przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu (umowa sprzedaży biletu) oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i optymalizacji korzystania z Serwisu.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie plików “cookies” . Pliki cookies w żadnym wypadku nie umożliwiają identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na urządzeniu końcowym użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z urządzenia.
6. Podstawę do przetwarzania danych gromadzonych w cookies oraz skryptach śledzących stanowi uzasadniony interes Administratora, mający na celu zapewnienie świadczenia usług na możliwie wysokim poziomie.
7. Korzystający podaje dane osobowe obejmujące jego imię, nazwisko lub nazwę, dane adresowe, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP.
8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
9. Korzystający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
10. Korzystający poniżej 16 roku życia może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jedynie gdy zgodę taką wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
11. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność wykonania przez Administratora, będącego jednocześnie Sprzedawcą, umowy sprzedaży Biletu.
12. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, np. podwykonawcom lub pośrednikowi w płatności, jedynie w celu realizacji zawartej umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Korzystającego mogą być przekazane innym podwykonawcom, np. agencjom reklamowym lub partnerom handlowym. Administrator może być również zobligowany do przekazania danych osobowych organom i instytucjom państwowym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
13. Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat od dnia ich podania.
14. Korzystający ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Korzystający może również żądać od Administratora przeniesienia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Korzystający może w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Korzystający może cofnąć wyrażoną zgodę w formie:
– e-mail: kontakt@magiczneogrody.com
– pisemnie na adres: Fun Park Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 16/13,
Puławy 24-100.
16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Podanie przez Korzystającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Biletu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu.
18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży Biletów.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Więcej informacji: www.wszystkoociasteczkach.pl

wróć
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

  • pon
  • wt
  • śr
  • czw
  • pt
10:00 - 17:00

Godziny otwarcia

  • sob
  • nd
10:00 - 19:00